Domov - Služby

Telefónna ústredňa, zálohovanie a monitoring

Telefónna ústredňa, zálohovanie a monitoring

telefonia5 sa vyvíja a vyrába na Slovensku od roku 2007. Je to moderná a ľahko rozšíriteľná telefónna ústredňa s množstvom výhod, ktorá nahrádza bežnú telefónnu ústredňu.

V porovnaní s tradičnými telefónnymi systémami sa jednoduchšie pridávajú nový používatelia a rozširujú funkcie.

S prístupom k internetu umožňuje používateľom volať z akéhokoľvek miesta.

Využitie softvérových klientov na počítačoch, mobilných zariadeniach alebo IP telefónoch. Zadarmo volanie medzi vzdialenými pracoviskami kdekoľvek na svete, vďaka ich ľahkej prepojiteľnosti.

telefonia5 zvyšuje efektivitu práce vďaka možnosti integrovania s dalšími aplikáciami, ako sú CRM systémy, objednávkové systémy a ďalšie.

Telefonia5 ponúka Vylepšené funkcie:

Hlasová pošta

Hlasová pošta (Voicemail) umožňuje zanechať hlasové správy, keď volaný nemôže prijať hovor. Zanechane odkazy sú následne preposlané na e-mailovú adresu.

Interaktívne hlasové menu

Interaktívne hlasové menu IVR umožňuje automatickú odpoveď na hovory a poskytuje hlasové inštrukcie a možnosť výberu možnosti pomocou klávesnicových príkazov. Zvyšuje efektivitu optimalizáciou interných procesov a spravuje hlasovú interakciu so zákazníkmi alebo používateľmi.

Telefónny zoznam ústredne

Telefónny zoznam ústredne centrálne eviduje čísla obchodných partnerov. Umožňuje rýchlu identifikáciu prichádzajúcich hovorov, vyhľadávanie a vytáčanie čísel priamo zo zoznamu.

Konferenčné miestnosti

Konferenčné miestnosti sú virtuálne priestory, kde účastníci môžu komunikovať hlasovo aj cez internet. Tieto miestnosti ponúkajú možnosť konania konferencii, diskusií alebo stretávanía bez potreby fyzickej prítomnosti. Umožňuje to prepojenie účastníkov z rôznych geografických miest cez internet. Konferenčné miestnosti môžu byť chránené heslom aby bola možnosť regulovať prístup účastníkov.

Softvérový výpis hovorov

Softvérový výpis hovorov umožňuje sledovať výkon komunikácie v organizácii, čo môže zahŕňať dĺžku hovorov, počet prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, dĺžku odozvy na hovor, nezodpovedané hovory a podobne. Zefektívni náklady a optimalizuje telekomunikačné výdavky.

Blokovanie prichádzajúcich hovorov

Blokovanie prichádzajúcich hovorov pomáha chrániť používateľov pred obťažovaním a pred nežiaducimi hovormi (čierna listina hovorov).

Blokovanie odchádzajúcich hovorov

Blokovanie odchádzajúcich hovorov lepšie kontroluje používanie telefónu, šetri telekomunikačné náklady a obmedzuje prístup k určitým službám.

telefonia5 vytvára tiež možnosť nastaviť rôzne scenáre smerovania hovorov podľa času a dňa. Pozná aj sviatky a dni pracovného pokoja. Jednoducho si viete pridať napríklad režim celozávodnej dovolenky.

Webový manažment ústredne

Webový manažment ústredne je prehľadný a prispôsobený požiadavkám slovenského zákazníka.. Výrazné zníženie nákladov na prevádzku a údržbu vďaka možnosti technika spravovania na diaľku.

Implementácie na virtuálnej platforme (Hyper-V, Virtual Box, VMWare, KVM a ďalšie) má pozitívny vplyv na šetrenie energie a životného prostredia. Menšie množstvo fyzického hardvéru znamená úsporu elektrickej energie a zníženie elektronického odpadu.pozitívny vplyv na šetrenie energie a životné prostredie. V prípade hardvérovej poruchy sa môže virtuálna ústredňa jednoducho preniesť na iný server, čo zvyšuje dostupnosť služieb.

Služby

Potrebujete pomoc?

Uprednostňujete hovorenie s človekom, aby ste vyplnili formulár? Zavolajte do firemnej kancelárie a spojíme Vás s členom tímu, ktorý vám môže pomôcť

+421 917 384 029

Máte na nás otázky?

SLUŽBY KTORÉ PONÚKAME

Ďalšie služby

Zaviazali sme sa poskytovať našim zákazníkom výnimočné služby a zároveň ponúkať najlepší IT servis za prijateľnú cenu.

Tvorba webstránok a design

Tvorba webstránok a design

Správa siete a it služby

Správa siete a it služby

Pokladničné systémy a komlexná Agenda firmy

Pokladničné systémy a komlexná Agenda firmy

Audio Video integrácia

Audio Video integrácia

Kamerové a bezpečnostné systémy

Kamerové a bezpečnostné systémy

Prenájom virtuálnych služieb

Prenájom virtuálnych služieb

Začnime riešiť váš projekt!