Domov - Referencia

Primma Hotel & Restaurant

Primma Hotel & Restaurant

Pre spoločnosť Primma Hotel & Restaurant v Moldave nad Bodvou sme poskytli služby ako sú:

  • Komplexné riešenie siete
  • Zálohovanie údajov
  • Diaľková správa služieb
  • Pokladničný systém
  • Kamerový systém
  • Prístupový systém
  • Televízny a Audio systém
  • Grafické služby

KLIENT

Kategória referencie

Využité služby

Posledná zmena na projekte

január, 2024

Začiatok spolupráce

apríl, 2020

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Potrebujete pomoc?

Uprednostňujete hovorenie s človekom, aby ste vyplnili formulár? Zavolajte do firemnej kancelárie a spojíme Vás s členom tímu, ktorý vám môže pomôcť

+421 917 384 029

Naše Referencie

Podobné práce

Svojou prácou vytvárame dlhoročné partnerstvá založené na obojstrannej spokojnosti a dôvere.

Začnime riešiť váš projekt!