Domov - Referencia

Penzión Poľovník

Penzión Poľovník

Pre Penzión Poľovník sme poskytli služby ako sú:

 • Vybudovanie kompletnej dátovej, Wifi a televíznej siete
 • Dodávka hotelových televízií s reklamným kanálom
 • Ovládanie obrazu a zvuku (konferenčnej prednáškárne) cez tablet
 • Kompletné ozvučenie systémom Audac
 • Riadenie obrazu HDMI video matice (vlastný vývoj)
 • Dodávka telefónnej ústredne VoIP Telefonica5
 • Osadenie video-vrátnika, recepčného videotelefónu a telefónu na izbách
 • Entry ovládanie dverí v celom objekte
 • Hotelový, pokladničný a reštauračný systém Oberon
 • E-kasa s možnosťou platby kartou
 • Vytvorenie webovej stránky
 • Televízna modulácia z DVB-S a T2 do DVB-T
 • Zálohovanie a monitoring, správa siete
 • Prepojenie hotela cez VPN s centrálou spoločnosti

KLIENT

Kategória referencie

Využité služby

Posledná zmena na projekte

február, 2019

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Potrebujete pomoc?

Uprednostňujete hovorenie s človekom, aby ste vyplnili formulár? Zavolajte do firemnej kancelárie a spojíme Vás s členom tímu, ktorý vám môže pomôcť

+421 917 384 029

Naše Referencie

Podobné práce

Svojou prácou vytvárame dlhoročné partnerstvá založené na obojstrannej spokojnosti a dôvere.

Začnime riešiť váš projekt!